Barbare var også kunstneriske

Ordet barbar stammer fra oldtidens Grækenland og betyder slet og ret alle dem, der ikke er hellenere, altså grækere. Det dækker derfor en meget stor persongruppe alene i Europa på dette tidspunkt, men de var ikke så uciviliserede og rå, som grækerne gerne ville fremstille dem. På dette tidspunkt var kelterne den største befolkningsgruppe i Europa, og de keltiske områder spredte sig over mange moderne landegrænser som Rumænien, Bulgarien Østrig, Tyskland, Frankrig, Spanien og de britiske øer. De sidste, som i dag er det eneste område, hvor der fortsat tales keltiske sprog.

Keltisk kultur blomstrede

Det store geografiske område har mange fælles træk, når det kommer til sprog, kultur og kunst, men også forskelle. Generelt blomstrede denne kultur uagtet grækernes nedladende syn på denne gruppe, og det var først med romerrigets udvidelser, at de keltiske folkeslag langsomt ændrede sig grundet den indflydelse, romerne tog med sig.

I keltisk kunst ses mange gudebilleder, men det ligger helt fast, at guddommene var mangeartede og forskellige over hele det keltiske område. Herunder havde de en hornet gud, der almindeligvis kendes som Cernunnos, der blandt andet ses på Gundestrupkedlen, der er fundet uden for det keltiske område, nemlig her i Danmark.

Her ses i tegneserieform vigtige dele af keltisk kunst og kultur i form af dyr og menneskeofringer. Samtidig er selve håndværket meget imponerende, og det viser de store kunstneriske evner, kelterne har haft, og som går igen i både tidlig keltisk kunst, men også i den senere, hvor keltiske kors inspireret af kristendommen viser deres evner til at udtrykke sig stilistisk og imponerende på samme tid.

Åndelig kunst

Dyr og menneskehoveder har generelt haft stor betydning for kelterne, og det er motiver, der sammen med guderne går igen over hele det keltiske område. Det viser samtidig, at der var rigtig dygtige kunstnere, der ikke kun fremstillede kunstskatte til lokal brug, men også varer, der kunne handles med eller var attraktivt at tage som krigsbytte.

Men som sagt døde den keltiske kultur i Europa langsomt ud som romerne kom frem. Senere keltisk kunst levede dog videre i bedste velgående i meget lang tid i de områder, hvor romerne ikke dannede provinser som nord for Hadrians mur i det nuværende Skotland, og i det nuværende Tyskland mellem Rhinen og Elben, som romerne heller ikke lykkedes med at indtage.