Nordens kunst er meget yngre

Der gik mange år før mennesket nåede til Norden. Istider har naturligt holdt jægere og samlere på afstand, men som isen forsvandt bevægede de sig længere nordpå. Det har primært været mennesker i nærområderne i det, der i dag er vores nabolande, men de har set muligheder for at tage længere nordpå for at jage, samle planter og fiske. Først senere slog de sig ned permanent, men deres kunst kendes alligevel.

Som isen forsvandt mod nord, var det nuværende Danmark det første område, der blev tilgængeligt, og det er også her, de tidligste skandinaviske fund er gjort. Igen er det geometriske mønstre, der går igen, men i stedet for en muslingeskal er de ridset ind i en mellemfodsknogle, der mest stor sandsynlighed er fra en elg. Den lå i den danske muld i mere end 10.000 år, og det er helt sikkert, at den ikke har været brugt som våben. Men dens sande betydning er ukendt.

Men langt det meste af den tidligere kunst, der er fundet i Danmark og det øvrige Skandinavien, er relateret til dyr. Noget der giver god mening, da jagt og fiskeri havde så stor betydning for alles overlevelse.

Der har været meget rav, og det er også blandt de mest foretrukne materialer. Der kan igen være andet, men det er ikke fundet, eller også har det været forgængelige materialer som fx træ, der ikke er blevet bevaret.

Selvom der åbenlyst er tale om dyrefigurer, så er det ikke altid til at se hvilke. Selv fortiden havde masser af kunstnerisk frihed, og kunst behøver ikke at være virkelighedstro. Igen træk vi har til fælles med alle vore forfædre.